Промоција Печати
Среда, 26 Октомври 2011 13:47

Од промоцијата на тројцата шведки поети: