Промоција на изданието Печати

ТОЛКОВЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

ПРОМОТОРИ: ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОВСКА И ПРОФ. Д-Р ЛИЛЈАНА МАКАРИЈОСКА

ПРОМОЦИЈАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 29 ОКТОМВРИ (ЧЕТВРТОК) 2015 ГОДИНА ВО СПОМЕН-СОБАТА НА МИЛАДИНОВЦИ, СО ПОЧЕТОК ВО 12.00 ЧАСОТ.