Белетристика Печати

Одделот белетристика е наменет за читатели со возраст над 15 години.  Располага со богат фонд од македонската книжевна продукција, книги од странски автори, актуелни наслови од различни жанрови, лектирни изданија, есеистика и критички осврти.Одделот е од отворен тип, читателите ги позајмуваат книгите за користење надвор од библиотеката.

 


Работно време: секој ден од 8:30 до 20:00 часот, со читатели до 19:30 часот, сабота од 7:00 до 15:00 часот, со читатели до 14:30.